15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch sử Khoa Kỹ Thuật Đô Thị

08/04/2015 | Sưu tầm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

  Khoa kỹ thuật đô thị, tiền thân là bộ môn Kỹ thuật hạ tầng thuộc khoa Quy hoạch được thành lập năm 2002 với khoảng 10 giảng viên cơ hữu. Đảm nhận chức năng đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật đô thị.  Là cơ sở đào tạo duy nhất ở phía Nam Việt Nam đào tạo ra những kỹ sư có kiến thức tổng hợp về nghiên cứu, thiết kế, thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và cây xanh, môi trường.

  Ngày 01 tháng 6 năm 2009, Bộ môn Kỹ thuật đô thị tách ra từ khoa Quy hoạch chính thức thành khoa Kỹ Thuật đô thị với 27 Giảng viên cơ hữu. Đánh dấu một bước phát phát triển mới của ngành đạo tạo Kỹ sư đô thị.

  Năm 2002 Tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo kỹ sư đô thị, cho tới ngày nay (năm 2015) đã có 8 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hầu hết các sinh viên ra trường đều có việc làm ngay, hiện nay nhiều người đang làm ở các cơ quan chính quyền và quản lý nhà nước liên quan đến quản lý đô thị và hệ thống kỹ thuật hạ tầng.

:
 Back on top