15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 11 năm học 2016-2017

07/11/2016 | Sưu tầm

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 11, năm học 2016 – 2017

Từ ngày 07/10 đến ngày 12/11/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/11/2016

 

9h00: Ban Dân tộc Tỉnh Bạc Liêu làm việc với Trường về sinh viên hệ cử tuyển.

- Thành phần: BGH (Thầy Ái) + Trưởng Phòng TCNS + Trưởng Phòng ĐT&CTSV.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

9h15: BGH tiếp và làm việc với TS. Vilas Nitivattanon – Điều phối viên PM – UM (AIT).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, thầy Ái) +  Phòng SĐH&HTQT + Trung tâm ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị nội dung)

15h00: BGH tiếp GS. Nicholas Schofiel và TS. Peter Kovalsky – Viện Nước Toàn cầu thuộc Trường ĐH. New South Wales (Australia).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, thầy Ái) +  Phòng SĐH&HTQT + BCN Khoa KTĐT và Bộ môn Nước và Môi trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ BA

08/11/2016

8h30: Họp về công tác tổ chức ngày Nhà giáo VN 20/11 và Hội nghị CCVC.

-Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: TCNS, HCQT, ĐT&CTSV, KHTC.

10h00: Họp về công tác XDCB và sửa chữa

-Thành phần: BGH (Thầy Thương, thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Phòng Dự án, P. HCQT.

-Địa điểm: Phòng Họp BGH.

 

THỨ TƯ

09/11/2016

 

14h00: BGH (Thầy Vũ) làm việc với Phòng ĐT&CTSV về việc xây dựng phiếu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên và chế độ chính sách.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM

10/11/2016

11h00: Họp BTC Lễ hội truyền thống sinh viên Trường.

- Thành phần: theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH. Mời thầy Sáu

v15h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng.

- Thành phần: BCH Công đoàn + Tổ trưởng các Tổ CĐ + Tổ trưởng nữ công. Mời thầy Dương Hồ, thầy Tâm

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ SÁU

11/11/2016

8h30: Họp các Hội đồng tuyển dụng.

-Thành phần: Theo Quyết định

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

8h00: Họp về quảng bá ngành (mời thầy Sáu, thầy Chí, cô Trang)

9h00: Họp về pmềm Bentley (mời thầy Ngô Dương, thầy Sáu, cô Lành)

10h00: Họp ban AUN

8h00: Tổ chức chuyên đề: “Dynamic space – Xu hướng cho thiết kế bếp hiện đại”.

-Thành phần: Giảng viên và sinh viên Khoa KTNT và các cá nhân quan tâm.

-Địa điểm: Hội trường A106

(Khoa KTNT chuẩn bị)

16h00: Họp Tổng kết Lễ kỷ niệm 40 năm Đại học Kiến trúc TP. HCM.

-Thành phần: Theo thông báo.

THỨ BẢY

12/11/2016

 

13h30: Họp BCN khoa và HĐ khoa (mời thầy Du dự) về phòng TN nước và đồ án TN

       *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
 Back on top