15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 1

12/04/2015 | Sưu tầm

*Để chọn 1 điểm (để làm gì thì tùy bạn) dùng dòng sau:
(setq a (getpoint "Chon diem: "))
Trong đó: 
-a: là điểm xác định bằng cách pick chuột.
-Chon diem: là dòng chữ sẽ hiển thị trên dòng lệnh khi chạy lệnh.
*Để thực hiện 1 lệnh cad trong lisp thì gỏ đúng trình tự mà lệnh cad chạy, lưu ý "" là thay cho enter. Ví dụ:
(command ".line" a b "")
Tác dụng:
-Thực hiện lệnh line, chọn điểm a, chọn điểm b, enter.
-Bạn thấy chưa giống y như vẽ cad thôi có gì đâu.

*Bây giờ ví dụ gọn gọn nhé: Bắt đầu bằng cái lisp vẽ đoạn thẳng nhé.

(defun c:doanthang ()
(setq a (getpoint "Chon diem: "))
(setq b (getpoint "Chon diem: "))
(command ".line" a b "")
)

-Bạn lưu đoạn trên ra file vdt.lsp
-Khởi động CAD.
-Gỏ lệnh AP. Chọn đến file vdt.lsp load nó lên.
-Rồi bạn chỉ cần nhập lệnh doanthang nó hỏi bạn Chon diem bạn chọn 1 điểm nó lại hỏi Chon diem bạn lại chọn nó vẽ ra đoạn thẳng qua 2 điểm bạn vừa chọn. 
-Khớ khớ chắc bạn kiu lisp gì mà mắc cười vậy. Đừng nôn nóng cái này là bước đầu mà từ từ rồi bạn sẽ thấy cái hay của lisp đem lại.

!^__^! Theo dỏi các bài tiếp theo nhé.

Nguồn ( http://kts-duy.blogtiengviet.net)

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top