15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Các ngành đang đào tạo

20/03/2017 | Phạm Ngọc Sáu

Các ngành đang đào tạo

Đào tạo đại học chính quy
Chương trình đào tạo kỹ sư đô thị ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là chương trình đào tạo mang tính chất tổng hợp liên ngành, trang bị các kiến thức từ tổng quát đến chi tiết về các thành phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cấu trúc chương trình như sau:
Học phần cơ bản: được sử dụng chung với các ngành khác trong trường bao gồm các môn về Toán, Ngoại ngữ, lý luận chính trị.
Học phần cơ sở: Gồm các học phần chung của ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và một số học phần riêng của ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. 
Học phần chuyên ngành tổng hợp: Các học phần chuyên ngành như quy hoạch giao thông, san nền thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, thoát nước đô thị và các đồ án quy hoạch các thành phần của hệ thống kỹ thuật cơ sở  hạ tầng.
Học phần chuyên ngành tự chọn như: chuyên ngành Giao thông-San Nền hoặc chuyên ngành Nước – Môi trường hoặc chuyên ngành Năng lượng - thông tin. Sinh viên học các học phần về thiết kế kỹ thuật, thi công và đồ án thiết kế kỹ thuật thi công HTKT theo phân ngành lựa chọn.
Thực tập, đề cương trước tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

Đào tạo cử tuyển Tây Nam Bộ: Đáp ứng nhu cầu của các tỉnh Tây Nam Bộ, khoa bắt đầu đào tào kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng từ năm 2013 đến nay, bắt đầu với khóa KD13TNB.
Đào tạo cao học: Khoa đang xây dựng chương trình đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

 

:
Bài viết liên quan
 Back on top