Web Doctordong Có Truy Cập Danh Bạ Không? Ủy Quyền Sim Không?

Có, web Doctordong có thể truy cập danh bạ của bạn khi bạn cho phép. Khi bạn đăng ký vay tiền tại Doctordong, họ sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho họ truy cập vào danh bạ của bạn. Doctordong giải thích rằng họ sử dụng thông tin danh bạ để xác minh danh tính của bạn và đánh giá khả năng thanh toán của bạn.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể từ chối cho Doctordong truy cập danh bạ của mình. Việc từ chối truy cập danh bạ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng xét duyệt khoản vay của bạn.

Doctordong sẽ sử dụng các phương pháp khác để xác minh danh tính và đánh giá khả năng thanh toán của bạn, chẳng hạn như yêu cầu bạn cung cấp chứng minh nhân dân và sao kê tài khoản ngân hàng.

Web Doctordong Có Ủy Quyền Sim Không?

Không, web Doctordong không yêu cầu ủy quyền sim của bạn. Ủy quyền sim là việc bạn cho phép một ứng dụng truy cập vào các tin nhắn SMSthông tin cuộc gọi của bạn. Doctordong không cần thông tin này để xác minh danh tính hoặc đánh giá khả năng thanh toán của bạn.

Do đó, bạn không cần phải lo lắng về việc Doctordong ủy quyền sim của bạn.

5/5 - (9879 bình chọn)

Viết một bình luận