Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này.

1. Mục đích sử dụng

Trang web Hcmued.edu.vn được cung cấp cho mục đích cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở vay tiền online, tài chính ngân hàng, cầm đồ và bảo hiểm.

2. Quyền sử dụng

Bạn được phép sử dụng trang web Hcmued.edu.vn cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  • Gửi spam hoặc các nội dung độc hại khác.
  • Cố gắng xâm nhập hoặc phá hoại trang web.
  • Vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào.

3. Nội dung

Tất cả nội dung trên trang web Hcmued.edu.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video và âm thanh, đều thuộc sở hữu của Hcmued.edu.vn hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Hcmued.edu.vn hoặc nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

4. Liên kết

Trang web Hcmued.edu.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Hcmued.edu.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết. Bạn nên tự mình đánh giá nội dung của các trang web được liên kết trước khi truy cập.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hcmued.edu.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên, phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

6. Thay đổi

Hcmued.edu.vn có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của các điều khoản sử dụng này trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Email: admin@hcmued.edu.vn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này.