Chính sách bảo mật

Tại Hcmued.edu.vn, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm.

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Số điện thoại của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Thông tin tài chính của bạn (nếu bạn sử dụng dịch vụ vay tiền online của chúng tôi)
 • Các thông tin khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Liên hệ với bạn để giải đáp các thắc mắc của bạn
 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ trang web của chúng tôi

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cần thiết để cung cấp các dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết để bảo vệ bản thân, trang web hoặc người khác khỏi bị tổn hại.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị truy cập trái phép.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: admin@hcmued.edu.vn

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của chính sách bảo mật này trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: admin@hcmued.edu.vn