15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Từ điển Anh - Anh chuyên ngành xây dựng và cầu đường

24/08/2015 | Sưu tầm

"These definitions have been compiled to be of use to those working in a wide range of professions and trades involving architecture, engineering, surveying, building, heavy construction, forestry, surface and open-pit mining, and public works. Also included are many terms applicable to the tools and equipment employed in those specialities."

Download tại đây

 

Nguồn: Diễn đàn Giao thông công chánh, trường đại học Giao thông vận tải.

:
Bài viết liên quan
 Back on top