15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Thông báo nộp bài đồ án tốt nghiệp, đợt tháng 03/2017

07/07/2017 | Trương Đoàn Vân Anh

- Sinh viên nộp bài tại phòng D301 (tầng 3 khu D), thời gian từ 8h00 đến 16h00 ngày 17/07/2017. Sinh viên nộp trễ 1 ngày bị trừ 1 điểm vào điểm tổng kết của đồ án. Sinh viên nộp bài sau ngày 18/07/2017, khoa không thu bài.

- Sản phẩm bao gồm:

  • 12+ Bản vẽ: in khổ giấy 800x1000, in trắng đen. Đối với Bản vẽ đánh giá hiện trạng và Bản vẽ Tổng hợp đường dây đường ống được phép in màu.
  • 03 cuốn thuyết minh: tối đa 80 trang (không kể phụ lục và bản vẽ A3 đính kèm). Đóng bìa cứng. Thứ tự nội dung trong thuyết minh: Bìa, tờ phụ bìa, mục lục, nội dung thuyết minh, phụ lục, các bản vẽ.
  • 03 đĩa CD in toàn bộ nội dung đồ án, mỗi CD dán kèm với 1 cuốn thuyết minh.
  • 01 túi hồ sơ khổ A4, bên ngoài có thông tin về tên đề tài, họ tên sinh viên, MSSV, tên giảng viên hướng dẫn. Bên trong gồm các phiếu đánh giá như sau:

+ 1 Phiếu theo dõi tiến độ có chữ ký của 03 giảng viên hướng dẫn.

+ 3 Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn, có in sẵn họ tên sinh viên, tên đề tài

+ 1 Phiếu nhận xét của giảng viên phản biện, có in sẵn họ tên sinh viên, tên đề tài

- Sinh viên cuộn tròn bản vẽ, bọc trong bao bì nylon có dán nhãn họ tên sv, tên đề tài, (không cần dùng hộp đựng đồ án)

 

:
Bài viết liên quan
 Back on top