15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Thông báo bảo vệ tốt nghiệp đợt tháng 3/2017

24/07/2017 | Phạm Ngọc Sáu

KẾ HOẠCH CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG – ĐỢT THÁNG 3/2017

1/ Địa điểm phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Các phòng A202, A203, A501, A507

2/ Thời gian chấm bảo vệ tốt nghiệp: Ngày 01 tháng 8 năm 2017

3/ Kế hoạch bảo vệ:

- Thứ Ba ngày 01/08/2017: Sinh viên có mặt lúc 07h30 tại VP Khoa KTĐT để theo dõi lịch bảo vệ và chuẩn bị bảo vệ ĐATN theo danh sách hội đồng

- Sinh viên theo dõi web khoa để biết danh sách sinh viên được bảo vệ đồ án tốt nghiệp và hội đồng cụ thể

:
Bài viết liên quan
 Back on top