15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Tái sử dụng rác thải trong học đường phủ xanh công trình

12/04/2015 | Sưu tầm

NỘI DUNG ĐỀ TÀI


I. Mở đầu                                                                Trang

1. Giới thiệu về đề tài                                                       1
2. Nguyên nhân lựa chọn đề tài                                         1
3. Mục đích của đề tài                                                      2
4. Tính khả thi của đề tài                                                  2


II. Thuyết minh ý tưởng

1. Khảo sát hiện trạng
1.1 Trang thiết bị thí nghiệm                                             3
1.2 Tiến hành khảo sát                                                     3
1.3 Xác định khối lượng                                                    7
1.4 Nhiệt độ môi trường                                                   7
1.5 Kết quả                                                                    7
1.6 Đánh giá kết quả thu được                                          9
1.7 Nhận xét                                                                  11
1.8 Thùng phân loại rác tại nguồn                                     13

2. Phương án và giải pháp phủ xanh
2.1 Đánh giá hiện trạng                                                    14
2.2 Giải pháp                                                                  16
2.3 Tham khảo công trình nước ngoài                                21
2.4 Sản phẩm nhựa tái chế                                               25
2.5 Hệ thống tưới tự động hóa                                         25
2.6 Các tiêu chí lựa chọn cây xanh                                     27
2.7 Hiệu quả của phương án phủ xanh công trình                28
2.8 Dự toán kinh phí                                                        29
2.9 Tiến độ đạt được                                                       30

3. Kết quả dự án đạt được
3.1 Giấy chứng nhận của dự án                                         30
3.2 các đường link mà dự án được đăng                             33

4. Kết luận và kiến nghị
4.1 Kết luận                                                                    34
4.2 Kiến nghị                                                                   34

Để tìm hiểu chi tiết, down load bản gốc tại đây  

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top