15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Tài liệu thoát nước mưa đô thị

12/04/2015 | Ngoc sáu

Tóm tắt

Theo nguồn gốc tính chất của nước thải người ta phân loại:

Nước thải sinh hoạtthải từ chậu xí, chậu tiểu, chậu rửa, chậu tắm... chứa nhiều chất bẩn

và vi trùng. Nồng độ chất bẩn phụ thuộc vào lượng nước sử dụng.

Nước thải sản xuất:

Nước thải công nghiệpbao gồm nước thải công nghệ, nước thải từ quá trình vệ sinh, nước

thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân trong nhà máy .

Nước thải sản xuất trong các xí nghiệp công nghiệp:

Nước thi qui ước sch: chủ yếu là nước làm nguội máy móc thiết bị. Các loại nước này có

thể dùng lại trong hệ thống cấp nước tuần hoàn cho nhà máy .

Nước thi bn: thường được tạo thành trong quá trình công nghệ. Thành phần nước thải sản

xuất của các nhà máy, xí nghiệp rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào loại hình sản xuất,

dây chuyền công nghệ, thành phần nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm...Trong nước thải

sản xuất có nhiều các loại cặn lơ lửng, các chất hữu cơ ( acid, este, phenol, dầu mỡ, các chất

hoạt động bề mặt...), các chất độc ( xianua, arsen, thủy ngân, muối đồng...), các chất gây mùi,

các muối khoáng và một số đồng vị phóng xạ.

Nước mưa.

Nội dung

 1. Phân loại nước thải
 2. Các hệ thống thoát nước đô thị
  1. Hệ thống thoát nước chung
  2. Hệ thông thoát riêng
  3. Hệ thống thoát nước hỗn hợp
 3. Tài liệu cơ sở để thiết kế và nội dung thiết kế
  1. Tài liệu cơ sở để thiết kế
  2. Nội dung thiết kế mạng lưới thoát nước
 4. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước
  1. Sơ đồ vuông góc
  2. Sơ đồ cắt nhau
  3. Sơ đồ song song
  4. Sơ đồ phân vùng
  5. Sơ đồ phân ly
 5. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước đô thị
  1. Nguyên tắc vạch tuyến
  2. Trình tự vạch tuyến mạng lưới thoát nước đô thị
  3. Các phương pháp vạch tuyến
 6. Xác định lưu lượng tính toán
  1. Xác định lưu lượng tính toán của mạng lưới
  2. Xác định lưu lượng tính toán từng đoạn ống
 7. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước
  1. Các tiết diện ống và các đặc tính thủy lực
  2. Các công trình tính toán thủy lực
 8. Các thông số thủy lực
  1. Đường kính ống tối thiểu Dmin
  2. Độ đầy tối đa hmax/D
  3. Vận tốc tính toán
  4. Độ dốc tối thiểu imin
 9. Độ sâu chôn ống
  1. Độ sâu chôn ống ban đầu
  2. Độ sâu ống tiếp theo
  3. Độ sâu dặt ống lớn nhất
 10. Mặt cắt dọc tuyến và nguyên tắc cấu tạo mạng lưới thoát nước
  1. Dựng mặt cắt dọc tuyến
  2. Nguyên tắc cấu tạo mạng lưới thoát nước
 11. Cấu tạo mạng lưới thoát nước
  1. Ống và cống thoát nước
  2. Giếng thăm
  3. Cấu tạo ống thoát nước qua chướng ngại vật
 12. Hệ thống thoát nước mưa
  1. Cấu tạo hệ thống thoát nước mưa
  2. Các thông số đặc chưng
  3. Tính toán hệ thống thoát nước mưa

Download tại đây 

:
Bài viết liên quan
 Back on top