Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Sơ đồ tổ chức Khoa Kỹ thuật Đô thị

09/12/2015 | Sưu tầm

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

  Khoa Kỹ thuật đô thị gồm Ban chủ nhiệm Khoa và 3 bộ môn Giao thông – San nền; Nước – Môi trường; Năng lượng – Thông tin.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1. TS. NGÔ TRÙNG DƯƠNG- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
2. Th.S TRẦN THỊ SEN – THƯ KÝ
3. TS.KTS. PHẠM ANH DŨNG
4. Th.S. NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ
5. Th.S. VÕ ANH TUẤN
6. Th.S. TRƯƠNG CÔNG ĐÍNH
7. Th.S. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIAO THÔNG SAN NỀN

1. TRẦN THỊ SEN - CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
2. TRƯƠNG ĐOÀN VÂN ANH
3. ĐỖ VĂN AN
4. NGÔ TRÙNG DƯƠNG
5. HỒ VĂN DƯƠNG
6. TRẦN VĂN CHÍ
7. NGUYỄN ĐÌNH NÊN
8. PHẠM NGỌC SÁU
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
1. PHÙNG MẠNH TIẾN
2. PHẠM MINH TIẾN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG

1. VÕ ANH TUẤN - CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
2. PHẠM ANH DŨNG
3. TRẦN MINH ANH
4. HỒ THỊ MỸ HẠNH
5. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
6. PHẠM LÊ DU
7. ĐỖ NGUYỄN ANH THƯ
8. VÕ THỊ PHƯƠNG TRÂM
9. PHAN TIẾN TÂM
10. PHẠM HÀ HẢI
11. PHẠM THỊ MINH LÀNH
12. PHAN ĐÌNH XUÂN VINH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NĂN LƯỢNG - THÔNG TIN

1. TRƯƠNG CÔNG ĐÍNH - CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
2. NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ
3. NGUYỄN VĂN SƠN
4. LÊ THƯỜNG DU
5. LÊ NGỌC THIÊN
6. ĐINH NGỌC SANG
7. NGUYỄN LÊ DUY LUÂN
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
1. HOÀNG ĐÌNH ẨN
2. CAO VĨNH PHÚC

 

 

:
 Back on top