15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐƯỜNG THỦY WATERBUS KÊNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ

12/04/2015 | Sưu tầm
MỤC LỤC

Phần 1: Phiếu đăng ký
A. Thông tin cá nhân

B. Nội dung đề xuất

C. Quá trình công tác và thành tích học tập

Phần 2: Danh mục dự án và ý tưởng
Dự án số 1: “Tái sử dụng rác thải trong học đường – Phủ xanh công trình”
I. Mở đầu
1. Giới thiệu về đề tài

2. Nguyên nhân lựa chọn đề tài

3. Mục đích của đề tài

4. Tính khả thi của đề tài

II. Thuyết minh ý tưởng
1. Khảo sát hiện trạng

2. Phương án và giải pháp phủ xanh

3. Kết luận và kiến nghị

Dự án số 2: “Phát triển giao thông Công cộng đường thủy tại Thành phố Hồ Chí Minh – tuyến Waterbus Nhiêu Lộc Thị Nghè”
I. Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

3. Nguyên nhân lựa chọn đề tài

4. Mục tiêu nghiên cứu

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

6. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu

7. Phương pháp nghiên cứu

8. Tài liệu nghiên cứu

9. Bố cục trình bày đề tài

II. Thuyết minh ý tưởng
Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn
1.1 Cơ sở thực tiễn

1.2 Kết luận và nhận định

Chương 2: Khảo sát và phân tích hiện trạng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè
2.1 Khảo sát hiện trạng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

2.2 Phân tích và nhận định

Chương 3: Phương án phát triển Bền vững giao thông công cộng Waterbus
3.1 Quy định về luồng lạch

3.2 Sơ đồ tuyến Waterbus Nhiêu Lộc – Thị Nghè

3.3 Phương án thiết kế bến – trạm Waterbus

3.4 Phương án đề xuất hình thức bố trí kiến trúc – cảnh quan

3.5 Khai thác, vận hành và quản lý Waterbus

3.6 Mô hình ý tưởng

Chương 4: Kết luận và kiến nghị
4.1 Kết luận

4.2 Kiến nghị và đề xuất

Kết quả đánh giá SV nghiên cứu khoa học

Các dự án đang nghiên cứu

 

Để biết thêm chi tiết mời tham khảo qua :

http://www.mediafire.com/?51q0l0q22ujts2x

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top