15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ ĐÔ THỊ

09/12/2015 | Sưu tầm

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  Xác định được thế mạnh và đặc thù của trường Đại học Kiến trúc, cũng  như  thực tiễn xã hội, ngành kỹ sư đô thị đào tạo cán bộ kỹ thuật với mục tiêu sau:

+ Đào tạo đội ngũ chuyên môn đáp ứng được nhu cầu về lĩnh vực kỹ thuật đô thị với hai phạm vi:

+ Quy hoạch mạng lưới kỹ thuật đô thị: Đội ngũ cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch các mạng lưới công trình kỹ thuật đô thị như Quy hoạch giao thông, quy hoạch san nền và thoát nước mưa, quy hoạch mạng cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, quy hoạch mạng điện, năng lượng thông tin trong đô thị theo các giai đoạn của Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.
+ Thiết kế kỹ thuật các công trình kỹ thuật đô thị: Đội ngũ cán bộ thiết kế kỹ thuật thi công và chỉ huy thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật từ đơn giản tới chuyên sâu.

+ Đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn  phát triển đô thị và khoa học kỹ thuật tiên tiến.

 2. NỘI DUNG, KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO

+ 37 tín chỉ các học phần cơ bản: được sử dụng chung với các ngành khác trong trường và lấy mã số môn học của Khoa Cơ bản hoặc từ các cơ sở đào tạo khác trong nước với số tín chỉ tương đương.

+ 31 tín chỉ các học phần cơ sở: Sử dụng các môn học chung của ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và một số môn học riêng của ngành Kỹ thuật đô thị.

+ 38 tín chỉ các học phần chuyên ngành tổng hợp: Phát triển trên nền tảng các môn học hiện hữu với việc tái cấu trúc các môn học. Sắp xếp nội dung và gia tăng thời lượng thực hành.

+ 30 tín chỉ các học phần chuyên ngành tự chọn như: chuyên ngành Giao thông-San Nền hoặc chuyên ngành Nước – môi trường hoặc chuyên ngành Năng lượng - thông tin: gia tăng thời lượng của phần chuyên ngành, bổ sung các kiến thức cần thiết cho công tác thiết kế chuyên sâu.

+ 03 tín chỉ thực tập, 01 tín chỉ đề cương trước tốt nghiệp và 10 tín chỉ cho đồ án tốt nghiệp

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ SƯ ĐÔ THỊ

:
Bài viết liên quan
 Back on top