• trao bang tot nghiep kd11-00
  • bao ve tot nghiep kd11
  • thuc te kd12
  • cong truong 2016
  • hoi thao lutron
  • do an -000
  • toan khoa nam 2016- v2
  • bo mon giao thong nam 2016
  • bo mon dien nam 2016
  • giang vien nu nam 2016

Lịch công tác tuần 52 năm học 2015-2016

Ngày đăng: 23/08/2016 | Sưu tầm

                                                     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 52, năm học 2015 – 2016

Từ ngày 22/08 đến ngày 27/08/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

22/08/2016

 

 

14h00: BGH (Thầy Thương, Thầy Vũ) họp với Trưởng Phòng ĐT&CTSV và CCVC của hai đơn vị: Trung tâm ĐTQT, Trung tâm Truyền thông.

 - Địa điểm: Phòng họp BGH.

15h00: Họp triển khai Lễ hội Truyền thống Trường năm 2016.

-Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT&CTSV, HCQT, Bí thư Đoàn TN và Hội Sinh viên

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung)

THỨ BA

23/08/2016

9h00: Họp Ban biên tập kỷ yếu 40 năm thành lập Trường.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

14h00: BGH (Thầy Vũ) họp bàn về Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổ Dịch vụ.

-Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TCNS, KHTC, HCQT và Phụ trách Tổ DV.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(P. TCNS chuẩn bị dự thảo)

14h30: Họp giao ban về công tác xây dựng cơ bản.

-Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Phòng DA, KHTC, HCQT, đơn vị thi công và tư vấn.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. DA chuẩn bị nội dung và mời họp)

THỨ TƯ

24/08/2016

8h00: Họp lấy ý kiến dự thảo: “Quy định về NCKH và sinh hoạt học thuật” của Trường ĐH. Kiến trúc TP. HCM.

-Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị và Phòng QLKH&CN. Mời thầy Dũng dự

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị nội dung)

15h00: BGH làm việc với Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ.

- Thành phần: Theo thông báo.

- Địa điểm: 181 Lê Đức Thọ, F.17, Quận Gò Vấp.

(P. HCQT chuẩn bị nội dung)

 

THỨ NĂM

25/08/2016

 

 

 

 

THỨ SÁU

26/08/2016

 

 

 

THỨ BẢY

27/08/2016

 

7h30: Tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học Khóa 21 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng Công Nghiệp.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Văn phòng SĐH&HTQT.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

 

       *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
Đơn vị tài trợ
 Back on top