15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 49 năm học 2015-2016

01/08/2016 | Sưu tầm

                                                     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 49, năm học 2015 – 2016

Từ ngày 01/08 đến ngày 08/08/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

 

 

 

THỨ HAI

01/08/2016

 

Chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa Quy hoạch (Từ ngày 01 – 02/8/2016) – Thực hiện theo kế hoạch.

Chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa MTCN (Từ ngày 01 – 02/8/2016) – Thực hiện theo kế hoạch.

Chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa KTNT (Từ ngày 01 – 02/8/2016) – Thực hiện theo kế hoạch.

 

 

 

THỨ BA

02/08/2016

8h30: Họp ban AUN. Mời thầy Sang, thầy Hải, thầy Luân, thầy Hồ Dương, cô Vân Anh

 

 

THỨ TƯ

03/08/2016

8h30: Tổ chức Workshop Kiến trúc AA Visiting School (Từ ngày 03/8 – ngày 19/8/2016).

-Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Phòng A502.

(Phòng SĐH&HTQT và Khoa Kiến trúc chuẩn bị)

9h00: Họp đoàn CCVC đi tham quan nghỉ hè tại Quy Nhơn.

-Thành phần: Các CCVC đã đăng ký.

- Địa điểm: Hội trường A106.

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường thông qua danh sách NCS được cấp bằng.

-Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ẩn + Thầy Ái) + Thầy Duy Anh (Khoa KT) + Thầy Hưng (Khoa QH).

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

14h30: Họp Thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo trường về đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo của ngành Thiết kế Nội thất.

-Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ái) + Thầy Duy Anh (Khoa KT) + Trưởng Phòng ĐT&CTSV + BCN Khoa KTNT + Hội đồng Khoa KTNT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng ĐT&CTSV và Khoa KTNT chuẩn bị)

THỨ NĂM

04/08/2016

 

 

THỨ SÁU

05/08/2016

 

 

THỨ BẢY

06/08/2016

 

 

    *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
 Back on top