15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 48 năm học 2015-2016

26/07/2016 | Sưu tầm

                                                     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 48, năm học 2015 – 2016

Từ ngày 25/07 đến ngày 30/07/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

25/07/2016

 

9h00: Họp về công tác xây dựng cơ bản.

-Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Phòng Dự án, Phòng KHTC, Phòng HCQT và theo thông báo

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng Dự án chuẩn bị nội dung và thông báo mời họp)

 

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

15h00: Họp đoàn CCVC đi tham quan nghỉ hè tại Phan Rang.

-Thành phần: Các CCVC đã đăng ký.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ BA

26/07/2016

9h00: Họp Đảng ủy

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

THỨ TƯ

27/07/2016

8h00: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái, Thầy Ẩn) và Thầy Thăng (P. ĐT&CTSV) làm việc với Phòng QLKH&CN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị nội dung)

 

13h30: Chấm đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường.

-Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị nội dung và thông báo mời họp) Mời thầy Sang dự

 

THỨ NĂM

28/07/2016

 

9h00: Họp Ban chủ nhiệm Khoa và Hội đồng Khoa thông qua các học phần CTĐT Thạc sĩ (các Chủ nhiệm BM chuẩn bị tổng hợp các học phần do BM phụ trách)

 

THỨ SÁU

29/07/2016

Chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Ngành Kiến trúc (Từ ngày 29 – 30/7/2016) – Thực hiện theo kế hoạch.

9h00: Họp Chi bộ khoa KTĐT, mời toàn thể chi bộ

14h00: Sinh hoạt học thuật bộ môn Giao thông, thầy An báo cáo

THỨ BẢY

30/07/2016

 

 

 

       *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
 Back on top