15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 47 năm học 2015-2016

21/07/2016 | Sưu tầm

                                                     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 47, năm học 2015 – 2016

Từ ngày 19/07 đến ngày 23/07/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

 

 

 

THỨ HAI

18/07/2016

 

9h00: Họp về công tác đào tạo Đề án Tây Nam Bộ.

-Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: QH, XD, KTĐT, KT, TCNS và ĐT&CTSV. Mời thầy Dũng dự

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng ĐT&CTSV, Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 14h00: BGH làm việc với Trưởng các đơn vị: KHTC, HCQT, ĐT&CTSV và Chủ tịch Công đoàn về nội dung điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

16h00: Họp về công tác kiểm kê tài sản và mua sắm trang thiết bị.

 - Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) và Trưởng các đơn vị: KHTC, HCQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng HCQT chuẩn bị nội dung)

 

THỨ BA

19/07/2016

  8h00: Lễ ký kết hợp tác giữa Trường và Công ty Điện Quang.

-Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: 125, Hàm Nghi, Q.1.

(Phòng HCQT bố trí xe ô tô)

 

 

THỨ TƯ

20/07/2016

 8h00: Lớp tập huấn của Hội Cấp thoát nước Việt Nam (cả ngày).

- Địa điểm: Hội thảo B.

8h30: Họp BTC Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

-Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

- Thành phần: BGH, Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, Phó các đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các Bộ môn, Bí thư Đoàn TN và theo thông báo.

Mời thầy Dũng, thầy Sang, cô Lành, thầy Tuấn, thầy Đính, cô Sen

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Phòng TCNS thông báo mời họp)

 

THỨ NĂM

21/07/2016

 

  8h00: Buổi đánh giá luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS.

-Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Thầy Thương - Chủ tịch Hội đồng)

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

  8h30: Họp Ban AUN (mời t. Sang, t. Hải, t. Luân, t. Hồ Dương, c. Vân Anh)

14h30: Họp Thường vụ Đảng ủy

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

THỨ SÁU

22/07/2016

 

8h00: Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nghe phổ biến tình hình thời sự và triển khai kế hoạch hành động của Đảng bộ Trường ĐH. Kiến trúc TP.HCM.

  • Thành phần: Đảng viên toàn Đảng bộ, Trưởng, Phó các đơn vị.
  •  Địa điểm: Hội trường A106.

8h00: Hội thảo phổ biến Bộ quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD tại tầng 7 Cục công tác phía Nam, 14 Kỳ Đồng, Q3

8h00: Buổi đánh giá luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS.

-Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

14h30: Làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Tp.HCM

Địa điểm: Văn phòng Viện Quy hoạch Xây dựng Tp.HCM

Số 216 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 Tp.HCM

Thành phần:

Các Thầy: Dũng, Trùng Dương, Tuấn, Du, Đính, Sang, Cô Sen

14h30: Họp Đảng ủy

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

v16h00: Triển lãm và báo cáo kết quả workshop của Trường ĐH. Curtin - Úc.

-Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Tại sảnh trường.

(Trung tâm ĐTQT chuẩn bị)

THỨ BẢY

23/07/2016

 

 

 

    *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
 Back on top