15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 46 năm học 2015-2016

13/07/2016 | Sưu tầm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 46, năm học 2015 – 2016

Từ ngày 11/07 đến ngày 16/07/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

11/07/2016

Thực hiện công tác tuyển sinh Đại học năm 2016 – Theo kế hoạch.

 

THỨ BA

12/07/2016

8h30:  Đoàn công tác BXD làm việc với nhà trường.

-Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: Khoa KT, XD, QH, MTCN, phòng HCQT, NCKH, TCNS, SĐH&HTQT,  KHTC, ĐT&CTSV, Dự án.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

13/07/2016

  8h00: BGH làm việc với Trưởng các đơn vị: KHTC, HCQT, Dự án, Khoa MTCN và Khoa KTĐT về việc triển khai thi công cải tạo trong dịp hè.

- Địa điểm: Phòng họp BGH, mời thầy Dũng dự

10h00: BGH làm việc với Khoa Lý Luận Chính trị.

-Thành phần: BGH, GV của Khoa

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

 

 

 

THỨ NĂM

14/07/2016

 

  7h30: Chấm thi tuyển sinh

-Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng Hội thảo B

  9h00: Họp về công tác đào tạo Đề án Tây Nam Bộ.

-Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: QH, XD, KTĐT, KT, TCNS và ĐT&CTSV. mời thầy Dũng dự

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng ĐT&CTSV, Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 14h00: BGH làm việc với Trưởng các đơn vị: KHTC, HCQT, ĐT&CTSV và Chủ tịch Công đoàn về kết luận các nội dung điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ để Hiệu trưởng ký ban hành.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ SÁU

15/07/2016

 

 7h30: Lớp tập huấn: “Lập chỉ dẫn Kỹ thuật thi công các công trình xây dựng và công nghiệp” do Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng VN chủ trì.

- Địa điểm: Hội trường A106

8h00: Tổ chức Workshop với Trường Đại học Curtin (Từ ngày 15/7 đến ngày 22/7/2016).

-Thành phần: Theo thông báo

- Địa điểm: Phòng A502.

(Trung tâm ĐTQT chuẩn bị)

8h30: Sinh hoạt học thuật bộ môn Nước, cô Minh Anh báo cáo

         

THỨ BẢY

16/07/2016

 

 

 

   *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
 Back on top