15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 44 năm học 2015-2016

04/07/2016 | Sưu tầm

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 44, Năm học 2015 – 2016

Từ ngày 04/7 đến ngày 10/7/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

04/7/2016

9h30: BGH tiếp GS. Joan Farrer – Trường Đại học Postmouth.

 • Thành phần: Đại diện BGH, đại diện BCN Khoa MTCN, GĐ Trung tâm ĐTQT và Phòng SĐH&HQTQ.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. SĐH&HTQT chuẩn bị nội dung)

 

9h30: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) làm việc với Phòng Dự án về công tác XDCB.

 • Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

15h30: Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM.

 • Thành phần: BTV Đảng ủy + BGH + Đại diện BCN các Khoa: Kiến trúc, QH, XD, KTNT, MTCN, Mỹ thuật, KTĐT, KHCB, LLCT + Trưởng các đơn vị: P.TCNS, HCQT, ĐT&CTSV, SĐH&HTQT, KHTC.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.
 • Mời thầy Sang dự

 

THỨ BA

05/7/2016

8h00: Tổng kết đánh giá việc thực hiện đào tạo Cương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị.

 • Thành phần: Đại diện Vụ Đại học – Bộ GD&ĐT, BGH, BCN các Khoa: Kiến trúc, Quy hoạch + Trưởng các đơn vị: P. ĐT&CTSV, KHTC, HCQT, TCNS, QLKH&CN, GĐ Thư viện, TT ĐTQT và Đại diện SV.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Trung tâm ĐTQT chuẩn bị nội dung)

15h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh.

 •  Thành phần: Theo Thông báo (Thường trực HĐTS thông báo đến các thành viên).
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ TƯ

06/7/2016

9h00: BGH làm việc với Ban Quản lý Đào tạo Cơ sở Thủ Đức.

 • Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: BQLĐTCS Thủ Đức + Phòng KHTC + Theo Thông báo.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(BQLĐTCS Thủ Đức chuẩn bị nội dung)

14h00: Họp về tiến độ thực hiện Ban Xây dựng đề án chương trình đào tạo chất lượng cao.

 • Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái) + Thầy Thăng + Trưởng Tiểu ban các Ngành: Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch.
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ NĂM

07/7/2016

8h00: Họp bộ môn năng lượng thông tin: Góp ý chương trình Thạc sĩ và yếu tố thực hành Tây Nam Bộ

14h00: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh 2016.

 •  Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: P.ĐT&CTSV, HCQT, TCNS, KHTC và Thanh tra Giáo dục.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ SÁU

08/7/2016

 

9h00: Họp thảo luận, nghiên cứu về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và chương trình hành động của Đảng bộ Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

 •  Thành phần: Đảng ủy, Cấp ủy các Chi bộ.
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

14h00:Họp bộ môn Giao thông: Góp ý chương trình Thạc sĩ và yếu tố thực hành Tây Nam Bộ

14h00:Họp bộ môn Nước môi trường: Góp ý chương trình Thạc sĩ và yếu tố thực hành Tây Nam Bộ

THỨ BẢY

09/7/2016

Thực hiện công tác Tuyển sinh Đại học năm 2016 theo kế hoạch (Từ ngày 09/7 đến hết ngày 11/7/2016).

*Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

:
Bài viết liên quan
 Back on top