15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 41 năm học 2015-2016

14/06/2016 | Sưu tầm

                                                     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 41, Năm học 2015 – 2016

Từ ngày 13/06 đến ngày 18/06/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

13/06/2016

Đoàn công tác của Trường đi công tác tại Vĩnh Long.

  • Thành phần: BGH (Thầy Vũ) + Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thầy Lận (Phòng KT&ĐBCL), Anh Huy (Phòng ĐT&CTSV).

(Phòng HCQT chuẩn bị phương tiện đi lại)

14h00: BGH (Thầy Vũ) làm việc với Trường ĐH. Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

  •  Địa điểm: Tại Vĩnh Long.

 

 

THỨ BA

14/06/2016

9h00:  BGH (Thầy Ẩn) làm việc với Phòng Dự án về việc kiểm tra hồ sơ XDCB.

 (Phòng Dự án chuẩn bị nội dung)

14h00: BGH (Thầy Vũ) họp với Phòng TCNS và Tổ Dịch vụ.

  •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ TƯ

15/06/2016

8h00: Họp AUN (thầy Sang, thầy Hải, thầy Dương Hồ, thầy Luân)

v9h00:  BGH (Thầy Ẩn) làm việc với Phòng Dự án về việc kiểm tra hồ sơ XDCB.

  •  (Phòng Dự án chuẩn bị nội dung)

 

THỨ NĂM

16/06/2016

 

 

THỨ SÁU

17/06/2016

 

 

15h30: Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng QLKH&CN, Phó các đơn vị: Khoa KT, Khoa XD, Khoa KTĐT, Phòng HCQT và phụ trách Tổ Dịch vụ.

  • Thành phần: Đảng ủy, BGH + Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường + Tập thể giảng viên và CCVC các đơn vị trên.
  • Địa điểm: Hội trường A106.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

THỨ BẢY

18/06/2016

 

 

       *Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

:
Bài viết liên quan
 Back on top