15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 39 năm học 2015-2016

30/05/2016 | Sưu tầm

     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 39, Năm học 2015 – 2016

Từ ngày 30/05 đến ngày 04/06/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

30/05/2016

10h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Kỹ thuật Đô thị.

 • Thành phần: Theo Quyết định.
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị)

14h00: BGH (Thầy Ẩn) họp với Trưởng các đơn vị: Phòng HCQT, Phòng Dự án.

 • Nội dung: Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ xây dựng cơ bản và triển khai công việc.
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.THỨ BA

31/05/2016

 

8h00: Họp HNCBVC khoa vv lấy phiếu tín nhiệm

8h30: Hội ý về công tác du lịch hè cho CCVC Trường năm 2016.

 • Thành phần: BGH + Chủ tịch CĐ + Trưởng các đơn vị: Phòng HCQT và Phòng KHTC.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

14h00: Góp ý dự thảo quy định xét, công nhận sáng kiến.

 • Thành phần: BGH + Trưởng (Phó) các đơn vị
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 

15h30: BGH (Thầy Vũ) họp dự thảo về quy định cấp xét học bổng cho sinh viên.

 • Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT&CTSV, Phòng KT&ĐBCL, Phòng Thanh tra GD và Phòng KHTC.
 •  Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(Phòng ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ

01/06/2016

8h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Kiến trúc.

 • Thành phần: Theo Quyết định.
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị)

 

14h00: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) làm việc với Phòng Dự án về công tác XDCB.

 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

THỨ NĂM

02/06/2016

 

8h00: Họp Hội đồng Thường trực Khoa học Trường góp ý chương trình đào tạo chất lượng cao.

 • Thành phần: Theo thư mời.
 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

(BGH – Thầy Thương chủ trì. Phòng ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung và mời họp)

8h00: Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn hội năm học 2015 - 2016.

 • Thành phần: Theo thông báo.
 •  Mời: Thầy Ẩn dự
 •  Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(Đoàn trường chuẩn bị nội dung)

 

THỨ SÁU

03/06/2016

8h00: Họp ban làm việc AUN

8h30: BGH (Thầy Thương, Thầy Vũ) làm việc với lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM.

 •  Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

13h00: Tổ chức các hoạt động của cuộc thi BIM 2016.

 • Địa điểm: Hội thảo B.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

THỨ BẢY

04/06/2016

9h00: Tổ chức các hoạt động của cuộc thi BIM 2016.

 • Địa điểm: Hội thảo B.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

 

 

13h00: Tổ chức các hoạt động của cuộc thi BIM 2016.

 • Địa điểm: Hội trường A 106.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

       *Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

:
Bài viết liên quan
 Back on top