15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lịch công tác tuần 38 năm học 2015-2016

23/05/2016 | Sưu tầm

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 38, Năm học 2015 – 2016

Từ ngày 23/05 đến ngày 28/05/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

23/05/2016

 

14h00: BGH (Thầy Ẩn, Thầy Vũ) họp với Trưởng các đơn vị: Phòng TCNS, Phòng KHTC và Phòng HCQT về Tổ Dịch vụ.

 • Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

15h00: Họp giao ban công tác xây dựng cơ bản trong dịp hè.

 • Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Phòng Dự án, Phòng KHTC, Phòng HCQT và Phòng ĐT&CTSV.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng Dự án chuẩn bị nội dung)

THỨ BA

24/05/2016

8h30: Họp về công tác đào tạo đại học, SĐH và đào tạo quốc tế.

 • Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ái) + Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT&CTSV, Phòng SĐH&HTQT, Trung tâm ĐTQT và Trung tâm Truyền thông.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng ĐT&CTSV, Phòng SĐH&HTQT và Trung tâm ĐTQT chuẩn bị báo cáo)

14h00: Họp Tiểu ban vận động tài trợ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

 • Thành phần: Các thành viên của Tiểu ban.
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

THỨ TƯ

25/05/2016

8h30: Họp HĐ Khoa, nội dung: Thầy Tuấn báo cáo mở ngành Tài nguyên Nước, Thầy Du báo cáo vv triển khai phòng thí nghiệm

13h00: Thầy Dũng, thầy Sang, thầy Ngô Dương họp về AUN

15h00: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm 2016.

 • Thành phần: BGH + Đại diện BCN các Khoa: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, KTĐT, KTNT và LLCT + Trưởng các đơn vị: Phòng TCNS và Phòng QLKH&CN. Mời thầy Dũng
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM

26/05/2016

 

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

 • Thành phần: theo QĐ số 669/QĐ- ĐHKT ngày 3/8/2015. Mời thầy Dũng, thầy Ngô Dương
 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

15h30: Lễ tổng kết Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ X và Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 28 năm 2016.

 • Thành phần: Đại diện Đảng ủy, BGH + Đại diện BCN các Khoa có sinh viên + Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT&CTSV, Phòng HCQT, Phòng KHTC và Phòng QLKH&CN và thành viên 2 đội.
 • Địa điểm: Hội trường A106.

(Phòng ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU

27/05/2016

8h00: Họp AUN

Nội dung: Rà soát tình hình thực hiện AUN và chuẩn hóa tiến độ thực hiện

- Thành phần: T. Hải, Văn Dương, Vân Anh, T.Luân và A.Sang

- Chủ trì: Sang

9h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

 • Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

THỨ BẢY

28/05/2016

 

 

    *Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

:
Bài viết liên quan
 Back on top