• trao bang tot nghiep kd11-00
  • bao ve tot nghiep kd11
  • thuc te kd12
  • cong truong 2016
  • hoi thao lutron
  • do an -000
  • toan khoa nam 2016- v2
  • bo mon giao thong nam 2016
  • bo mon dien nam 2016
  • giang vien nu nam 2016

Lịch công tác tuần 18 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 26/12/2016 | Sưu tầm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 18, năm học 2016 – 2017

Từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

26/12/2016

 

9h30: BGH làm việc với Trưởng các đơn vị: Phòng HCQT và KHTC.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ BA

27/12/2016

 

 

THỨ TƯ

28/12/2016

 

 

 

13h30: Báo cáo chuyên đề tiểu luận tổng quan của NCS.

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng SĐH&HTQT

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị nội dung)

14h00 – 15h00: Họp Hội đồng xác định giá trị tài sản.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng HCQT chuẩn bị nội dung)

15h00 – 16h00: Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) + Phòng Dự án và đơn vị tư vấn.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng Dự án chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM

29/12/2016

 

 

THỨ SÁU

30/12/2016

8h00: Họp về công tác chuẩn bị Tết.

- Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: P.ĐT&CTSV, P. HCQT, P. KHTC và P. TTGD.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung liên quan)

 

13h00: Họp Đánh giá chất lượng Đảng viên Chi bộ KTĐT

Mời thầy Hồ Văn Dương, Thầy Chí, Thầy Tâm dự.

 Đoàn công tác của Trường đi công tác tại cơ sở Đà Lạt.

- Thành phần: BGH + Phòng Dự án.

- Địa điểm: TP. Đà Lạt

THỨ BẢY

31/12/2016

 

 

     *Ghi chú:   - CCVC nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 31/12 đến hết ngày 02/01/2017 theo quy định.

- Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

 

:
Bài viết liên quan
Đơn vị tài trợ
 Back on top