• trao bang tot nghiep kd11-00
  • bao ve tot nghiep kd11
  • thuc te kd12
  • cong truong 2016
  • hoi thao lutron
  • do an -000
  • toan khoa nam 2016- v2
  • bo mon giao thong nam 2016
  • bo mon dien nam 2016
  • giang vien nu nam 2016

Lịch công tác tuần 11 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 07/11/2016 | Sưu tầm

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 11, năm học 2016 – 2017

Từ ngày 07/10 đến ngày 12/11/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/11/2016

 

9h00: Ban Dân tộc Tỉnh Bạc Liêu làm việc với Trường về sinh viên hệ cử tuyển.

- Thành phần: BGH (Thầy Ái) + Trưởng Phòng TCNS + Trưởng Phòng ĐT&CTSV.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

9h15: BGH tiếp và làm việc với TS. Vilas Nitivattanon – Điều phối viên PM – UM (AIT).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, thầy Ái) +  Phòng SĐH&HTQT + Trung tâm ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị nội dung)

15h00: BGH tiếp GS. Nicholas Schofiel và TS. Peter Kovalsky – Viện Nước Toàn cầu thuộc Trường ĐH. New South Wales (Australia).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, thầy Ái) +  Phòng SĐH&HTQT + BCN Khoa KTĐT và Bộ môn Nước và Môi trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ BA

08/11/2016

8h30: Họp về công tác tổ chức ngày Nhà giáo VN 20/11 và Hội nghị CCVC.

-Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: TCNS, HCQT, ĐT&CTSV, KHTC.

10h00: Họp về công tác XDCB và sửa chữa

-Thành phần: BGH (Thầy Thương, thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Phòng Dự án, P. HCQT.

-Địa điểm: Phòng Họp BGH.

 

THỨ TƯ

09/11/2016

 

14h00: BGH (Thầy Vũ) làm việc với Phòng ĐT&CTSV về việc xây dựng phiếu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên và chế độ chính sách.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM

10/11/2016

11h00: Họp BTC Lễ hội truyền thống sinh viên Trường.

- Thành phần: theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH. Mời thầy Sáu

v15h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng.

- Thành phần: BCH Công đoàn + Tổ trưởng các Tổ CĐ + Tổ trưởng nữ công. Mời thầy Dương Hồ, thầy Tâm

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ SÁU

11/11/2016

8h30: Họp các Hội đồng tuyển dụng.

-Thành phần: Theo Quyết định

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

8h00: Họp về quảng bá ngành (mời thầy Sáu, thầy Chí, cô Trang)

9h00: Họp về pmềm Bentley (mời thầy Ngô Dương, thầy Sáu, cô Lành)

10h00: Họp ban AUN

8h00: Tổ chức chuyên đề: “Dynamic space – Xu hướng cho thiết kế bếp hiện đại”.

-Thành phần: Giảng viên và sinh viên Khoa KTNT và các cá nhân quan tâm.

-Địa điểm: Hội trường A106

(Khoa KTNT chuẩn bị)

16h00: Họp Tổng kết Lễ kỷ niệm 40 năm Đại học Kiến trúc TP. HCM.

-Thành phần: Theo thông báo.

THỨ BẢY

12/11/2016

 

13h30: Họp BCN khoa và HĐ khoa (mời thầy Du dự) về phòng TN nước và đồ án TN

       *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
Đơn vị tài trợ
 Back on top