• trao bang tot nghiep kd11-00
  • bao ve tot nghiep kd11
  • thuc te kd12
  • cong truong 2016
  • hoi thao lutron
  • do an -000
  • toan khoa nam 2016- v2
  • bo mon giao thong nam 2016
  • bo mon dien nam 2016
  • giang vien nu nam 2016

Lịch công tác tuần 03 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 12/09/2016 | Sưu tầm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 03, năm học 2016 – 2017

Từ ngày 11/09 đến ngày 17/09/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

 

 

 

THỨ HAI

12/09/2016

 

9h30: Tiếp GS. Andrew Kulman – Giảng viên Trường ĐH. Birmingham City – Vương quốc Anh.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái) + Đại diện các đơn vị: BCN Khoa MTCN, Trung tâm ĐTQT và Phòng SĐH&HTQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng SĐH&HTQT chuẩn bị)

 

 

 

THỨ BA

13/09/2016

8h00: BGH + Thường trực BTC Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường làm việc về công tác truyền thông và sáng tác ca khúc cho sự kiện trên.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

9h00: Họp BTC mở rộng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Thường trực BTC và thành viên các Tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

14h00: Họp chuẩn bị nội dung đoàn công tác làm việc với Tỉnh Lâm Đồng.

-Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ẩn, Thầy Vũ) + Trưởng các đơn vị: Phòng P. HCQT,  Khoa Kiến trúc, Khoa Quy hoạch và Khoa Mỹ thuật (Khoa MT – thành phần theo thông báo).

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

15h30: Họp giao ban về công tác xây dựng cơ bản.

-Thành phần: BGH (Thầy Thương + Thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Phòng Dự án, P. HCQT,  P. KHTC.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng Dự án chuẩn bị nội dung)

 

THỨ TƯ

14/09/2016

9h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

14h00: Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao – Ngành Kỹ thuật Xây dựng.

- Thành phần: theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa Xây dựng và Ban Đề án chương trình CLC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM

15/09/2016

 

8h00: Họp chi bộ khoa KTĐT

Toàn thể ĐV, mời thầy Đính, thầy Thiên

(thầy Sang chuẩn bị báo cáo chuyên đề) 8h30: Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao – Ngành Kiến trúc.

- Thành phần: theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa Kiến trúc và Ban Đề án chương trình CLC chuẩn bị)

14h00: Họp xét thi đua năm học

Thành phần: Trưởng phó khoa, trưởng bộ môn

THỨ SÁU

16/09/2016

 

 

 

13h30: Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao – Ngành Quy hoạch.

- Thành phần: theo Quyết định.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Quy hoạch.

(Khoa Quy hoạch và Ban Đề án chương trình CLC chuẩn bị)

14h00: Họp Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ BẢY

17/09/2016

 

 

       *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
Đơn vị tài trợ
 Back on top