• trao bang tot nghiep kd11-00
  • bao ve tot nghiep kd11
  • thuc te kd12
  • cong truong 2016
  • hoi thao lutron
  • do an -000
  • toan khoa nam 2016- v2
  • bo mon giao thong nam 2016
  • bo mon dien nam 2016
  • giang vien nu nam 2016

Lịch công tác tuần 02 năm học 2016-2017

Ngày đăng: 06/09/2016 | Sưu tầm

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 02, năm học 2016 – 2017

Từ ngày 05/09 đến ngày 10/09/2016

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

05/09/2016

 

 

 

 

THỨ BA

06/09/2016

8h00: Họp BTC Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kiến trúc, Xây dựng trong bối cảnh hội nhập”.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. QLKH&CN chuẩn bị)

14h00: Họp triển khai công tác đầu tư trang bị Phòng thí nghiệm và xây dựng Trường tại Cần Thơ.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) + Trưởng các đơn vị: Khoa XD, Phòng dự án, Phòng KHTC và đơn vị Tư vấn thiết kế.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. Dự án chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ

07/09/2016

Buổi ký kết hợp tác giữa Trường ĐH. Kiến trúc TP. HCM và Viện Kiến trúc quốc gia Pháp.

- Thành phần và địa điểm: Theo thông báo.

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy và BGH.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

THỨ NĂM

08/09/2016

 

8h00: Họp thông qua Quy định về NCKH và sinh hoạt học thuật.

- Thành phần: BGH + Trưởng các đơn vị: P.QLKH&CN, P. ĐT&CTSV, P. TCNS, P. KT&ĐBCL và P. KHTC.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung)

8h00: Họp Ban tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ, mời thầy Dũng, thầy Sang, thầy Tuấn, cô Sen, thầy Đính, thầy Ngô Dương

9h00: Họp bộ môn Nước môi trường (Các thầy cô chuẩn bị mẫu 1,4 như công văn 121 đã nêu)

14h00: Họp công đoàn Năng lượng giao thông.

15h00: Họp bộ môn Giao thông san nền. Họp bộ môn Năng lượng thông tin. (Các thầy cô chuẩn bị mẫu 1,4 như công văn 121 đã nêu)

THỨ SÁU

09/09/2016

 

BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn, Thầy Vũ) + Trưởng Phòng HCQT đi công tác tại cơ sở Cần Thơ.

(P. HCQT chuẩn bị hồ sơ và phương tiện di chuyển)

16h30: BGH tiếp Hội Kiến trúc sư VN.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn, Thầy Vũ) + Trưởng Phòng HCQT và Trưởng, Phó Khoa Kiến trúc.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ BẢY

10/09/2016

 

 

 

   *Ghi chú:   - Lịch công tác thay cho giấy mời. Các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện;

:
Bài viết liên quan
Đơn vị tài trợ
 Back on top