15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 7

12/04/2015 | Ngoc sáu

**Bây giờ thêm 1 dòng giúp bạn quyết định số lượng sẽ Array.

-Để nhập 1 chuổi vào lisp dùng dòng sau:
(setq sl (getstring 5" So luong:"))

-Bạn lưu ý con số 5 này nhé, nếu không có nó thì khi nhập chuổi nút Space sẽ tương đương với enter nghĩa là kết thúc quá trình nhập chuổi, còn có nó thì Space là khoảng trắng. Tùy theo nhu cầu chuổi cần nhập mà quyết định có số 5 này hay không.
-Để thấy lisp làm việc từng bước mình thêm dòng hỏi số lượng này vào sau dòng vẽ line và circle. Sau khi bạn nhập số lượng vào thì thực hiện lệnh array như vậy thú vị hơn là chọn 2 điểm và hỏi số lượng hết rồi mới vẽ 1 lần xong lun.

(defun c:doanthang ()
(setq a (getpoint " Chon diem: "))
(setq b (getpoint a" Chon diem: "))
(command ".line" a b "")
(setq c (list (/ (+ (car a) (car b)) 2) (/ (+ (cadr a) (cadr b)) 2))) 
(command ".circle" c a)
(command ".circle" a b)
(setq sl (getstring " So luong:"))
(command ".array" "last" "" "p" c sl "" "")
(princ)
)

Chạy thử sẽ thấy sau khi chọn 2 điểm trên màn hình lisp sẽ vẻ ra:
-Đường thẳng từ a đến b.
-Đường tròn tâm c đường kính ab.
-Đường tròn tâm a bán kính ab. Lúc này lisp dừng lại và hỏi số lượng bạn nhập vào lisp tiếp tục array cái hình tròn này ra theo số mà bạn nhập vào và kết thúc lệnh.

kts-duy.blogtiengviet.net  

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top