15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 6

12/04/2015 | Ngoc sáu

Bây giờ bỏ bớt cái hình tròn tâm b đường kính ab đi. Áp dụng lệnh Array với cái hình tròn tâm a đường kính ab. Cho nó Array thành 8 đối tượng quanh điểm c nhé.

-Cú pháp lệnh Array như sau:

+Vì trong lệnh Array có hỏi chọn đối tượng nhưng mình muốn nó chọn tự động cái hình tròn thì làm sao? Giải pháp đưa ra là lựa chọn last nghĩa là chọn đối tượng mới tạo ra muốn vậy cái đường tròn này mình đừng vẽ vội mà chỉ vẽ nó trước khi thực hiện lệnh Array thôi.
(command ".circle" a b)
(command ".array" "last" "" "p" c "8" "" "")

+Giải thích dòng trên: gọi lệnh Array, gỏ last để chọn đối tượng vừa tạo trước đó, enter kết thúc chọn đối tượng, gõ p để chọn kiểu Array là Polar, chọn điểm tâm quay là c, gỏ 8 để xác định số lượng tạo ra là 8, enter hai lần để kết thúc lệnh Array.

(defun c:doanthang ()
(setq a (getpoint " Chon diem: "))
(setq b (getpoint a" Chon diem: "))
(command ".line" a b "")
(setq c (list (/ (+ (car a) (car b)) 2) (/ (+ (cadr a) (cadr b)) 2))) 
(command ".circle" c a)
(command ".circle" a b)
(command ".array" "last" "" "p" c "8" "" "")
(princ)
)

*Chạy thử đoạn trên. Khớ khớ đẹp chưa có nguyên cái bông rồi nhưng sao nhiều cánh quá á? Yên tâm sẽ có cách cho bạn quyết định số lượng cánh của cái bông này…….

kts-duy.blogtiengviet.net  

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top