15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 5

12/04/2015 | Sưu tầm

-Cụ thể đoạn
(setq xa (car a))
(setq xb (car b))
(setq xab (+ xa xb))
 

-Có thể thay bằng
(setq xab (+ (car a) (car b))) 
-Tương tự sau khi gộp bước 1 từ đoạn:
(setq xa (car a))
(setq ya (cadr a)) 
(setq xb (car b))
(setq yb (cadr b)) 
(setq xab (+ xa xb)) 
(setq yab (+ ya yb)) 
(setq xc (/ xab 2)) 
(setq yc (/ yab 2)) 
(setq c (list xc yc)) 

-Ta có:
(setq xab (+ (car a) (car b))) 
(setq yab (+ (cadr a) (cadr b))) 
(setq c (list (/ xab 2) (/ yab 2))) 

-Tương tự sau khi gộp bước 2 ta có
(setq c (list (/ (+ (car a) (car b)) 2) (/ (+ (cadr a) (cadr b)) 2))) 
*Đoạn lisp bây giờ còn như sau:

(defun c:doanthang ()
(setq a (getpoint " Chon diem: "))
(setq b (getpoint a" Chon diem: "))
(command ".line" a b "")
(command ".circle" a b)
(command ".circle" b a)
(setq c (list (/ (+ (car a) (car b)) 2) (/ (+ (cadr a) (cadr b)) 2))) 
(command ".circle" c a)
(princ)
)

*Chạy thử kết quả giống y như trước nhưng ngắn được 1 số dòng. Nếu mới bắt đầu viết gộp quá rối thì bạn cứ viết từng bước như cũ đến khi nào rành rành thì bắt đầu gộp lại.
*Mới có pick 2 điểm mà đã đủ thứ chuyện vậy đó. Tất nhiên cái hình mà lisp này vẽ ra giống y như cái mạng nhện vậy chẳng để làm gì cả nhưng khi đã nắm vấn đề thì bạn muốn làm gì mà chả được.

kts-duy.blogtiengviet.net 

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top