15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 3

12/04/2015 | Sưu tầm

Cũng với đoạn trên nhưng bây giờ không vẽ đường thẳng nửa mà vẽ đường tròn:
Thay dòng
(command ".line" a b "")
Bằng dòng
(command ".circle" a b)

Bạn để ý nhé dòng vẽ line có "" sau khi chọn a và b còn vẽ circle thì không. Vì khi vẽ line sau khi nhập hai điểm sẽ tiếp tục lệnh line muốn kết thúc phải enter, còn circle thì chỉ cần chọn tâm và bán kính là kết thúc lệnh nên không có enter để kết thúc.
-Để thấy cái lợi của lisp bạn lưu đoạn sau thành file lsp rồi chạy thử.(defun c:doanthang ()
(setq a (getpoint " Chon diem: "))
(setq b (getpoint a" Chon diem: "))
(command ".line" a b "")
(command ".circle" a b)
(command ".circle" b a)
(princ)
)

Sẽ thấy sau khi chọn 2 điểm trên màn hình lisp sẽ vẻ ra:
-Đường thẳng từ a đến b.
-Đường tròn tâm a bán kính ab.
-Đường tròn tâm b bán kính ab.

**Kinh nghiệm rút ra:
-Từ 1 kiểu dữ liệu nhập vào lisp có thể làm nhiều việc (đây mới là sử dụng nguyên gốc hai điểm a và b chưa kể đến tính toán và cho ra điểm mới phục vụ mục đích nào đó).
-Sau khi dử liệu được nhập (điểm a và b) có thể dùng vào mọi việc không cần đến thứ tự ví dụ nhập a trước nhưng vẫn có thể dùng b trước như dòng vẽ circle thứ 2.

 

Nguồn ( http://kts-duy.blogtiengviet.net) 

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top