15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

KỸ NĂNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

29/10/2018 | Sưu tầm

KỸ NĂNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. TÀI LIỆU KHOA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

2. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM TÀI LIỆU KHOA HỌC & CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU KHOA HỌC

4. CÔNG CỤ TÌM KIẾM NGUỒN TÀI LIỆU KHOA HỌC

5. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU KHOA HỌC

 

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. CẤU TRÚC BÀI VIẾT KHOA HỌC (RESEARCH PAPER STRUCTURE)

2. CÁCH VIẾT BÀI

3. TRÍCH DẪN (CITATION)

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU Ở ĐÂY

https://drive.google.com/file/d/1BPbfm8EDo6ojwm2SuVZpRihsmnNpaw37/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CkqiNW5rD2GvMWALGtEMsR_bfD1-Hsbe/view?usp=sharing

:
Bài viết liên quan
 Back on top