15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

11/05/2015 | Phạm Ngọc Sáu

Đây là tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án mạng lưới cấp nước ở giai đoạn kỹ thuật thi công. Ngoài việc tham khảo cho sinh viên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị, còn được sử cho kỹ sư khi tham gia các dự án và thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị

:
Bài viết liên quan
 Back on top