15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Hội thảo năng lượng mặt trời Thinfilm trên mặt đứng công trình tháng 10/2018.

06/11/2018 | Le Ngoc Thien

Hội thảo năng lượng mặt trời Thinfilm trên mặt đứng công trình do nhóm nghiên cứu khoa học gồm các giảng viên khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị và chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm toán & Tiết kiệm năng lượng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) được tổ chức thành công vào ngày 30/10/2018. Hội thảo nhằm báo cáo các kết quả của đề tài nghiên cứu do ThS. Đinh Ngọc Sang chủ nhiệm đề tài và ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ - đồng chủ nhiệm.

Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ – Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chia sẻ chính sách phát triển của Trường theo hướng thực nghiệm và luôn mở rộng cộng tác với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước nhằm phát triển đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng.

Hội thảo đã mang đến cho cộng đồng và các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM nhiều thông tin hữu ích trong các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm trong học thuật và nghiên cứu.

[Nguồn: http://www.uah.edu.vn/router_detail/trung-tam-kiem-toan-tiet-kiem-nang-luong-to-chuc-hoi-thao-nang-luong-mat-troi-thinfilm-4355.html]

:
Bài viết liên quan
Lập trình Autolisp for AutoCAD - Bài 4
Từ 2 điểm a và b lisp sẽ làm được rất nhiều việc. -Giới thiệu 1 số hàm đối với 1 điểm: (setq xa (car a)) tạo độ x của điểm a
12/04/2015
 Back on top