15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Danh sách đăng ký phân ngành KD14

31/10/2017 | Phạm Ngọc Sáu

Thông báo 

Các bạn sinh viên KD14 liên hệ bạn Kiệt lớp trưởng để đăng ký phân ngành theo danh sách đính kèm. Các sinh viên khóa trước nếu chưa được phân ngành trực tiếp lên khoa đăng ký. Hạn chót 5/11/2017.
https://drive.google.com/open?id=0BxxycL_fcXssQjZHWEc5RG43eE83SXNteERVM0x1UkNjRFVJ
:
Bài viết liên quan
 Back on top