15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Danh mục sách của khoa Kỹ thuật Đô thị

14/09/2015 | Sưu tầm

Khoa Kỹ thuật Đô thị gửi các bạn sinh viên danh mục sách mà trên Khoa hiện có, các bạn có thể ghé văn phòng khoa để mượn. Ngoài những cuốn sách trên các bạn có thể ghé thư viên để mượn thêm một số cuốn sách khác. 

STT Tên sách Chuyên ngành Thể loại
1 Mạng phân phối và cung cấp điện Điện Sách tham khảo
2 Standard handbook for electrical engineers Điện Sách tham khảo
3 Thông tin di động Điện tử - Viễn thông Sách tham khảo
4 Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông Điện tử - Viễn thông - Xây dựng Sách tham khảo
5 Cung cấp điện Điện Giáo trình
6 Power distribution Điện Catalogue
7 Tiêu chuẩn Chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin Điện tử - Viễn thông Tiêu chuẩn - phụ lục
8 Dehn stops Surges Điện - Điện tử Catalogue
9 Electric wire and cable Điện Catalogue
10 Miniature Circuit Breakers - System pro M Điện - Điện tử Catalogue
11 Cable Solutions for Automation Điện - Điện tử Catalogue
12 Low voltage moulded-case circuit breakers Điện - Điện tử Catalogue
13 Contactors Motor Protection Accessories Điện - Điện tử Catalogue
14 GE Fixture - Lighting Điện Catalogue
15 Power Metering System Điện - Điện tử Catalogue
16 Quy hoạch đô thị - Số 1/2010 Quy hoạch - Kỹ thuật đô thị Tạp chí
17 Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện Điện - Điện tử Tiêu chuẩn - phụ lục
18 Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng Chính trị - Xã hội Tài liệu tham khảo
19 Lưới điện và hệ thống điện Điện Sách tham khảo
20 Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn Toán - Tin Sách tham khảo
21 An toàn trong hệ thống điện dân dụng Điện Tài liệu tham khảo
22 Mạng lưới điện - Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp Điện Sách tham khảo
23 Hướng dẫn thực hành thiết kế - lắp đặt điện nhà Điện Sách tham khảo
24 Chống sét cho nhà và công trình Điện Sách tham khảo
25 Các thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp và nhà tắm Điện Sách tham khảo
26 Các thiết bị làm lạnh Điện Sách tham khảo
27 An toàn điện Điện - Điện tử Tài liệu tham khảo
28 Truyền dữ liệu - Sử dụng vi mạch LSI Điện tử - Viễn thông Sách tham khảo
29 Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện Điện - Điện tử Sách tham khảo
30 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Cấp thoát nước Sách tham khảo
31 Giáo trình cấp thoát nước trong nhà Cấp thoát nước Giáo trình
32 Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước Điện - Điện tử - Cấp thoát nước Sách tham khảo
33 Lighting design handbook Điện - Điện tử Sách tham khảo
34 Professional Luminaires Product Catalogue Asia Pacific Điện - Điện tử Catalogue
35 Synchronous Optical Network Điện tử - Viễn thông Tài liệu tham khảo
36 National and International Electrical Code Series Điện - Điện tử Tiêu chuẩn - phụ lục
37 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Quy hoạch - Kỹ thuật đô thị Tài liệu tham khảo
38 Quy hoạch phát triển hệ thống điện Điện - Điện tử - Quy hoạch - Kỹ thuật đô thị Sách tham khảo
39 Hướng dẫn thiết kế cấp điện Điện - Xây dựng Sách tham khảo
40 Trang thiết bị kỹ thuật công trình Kỹ thuật xây dựng Giáo trình
41 Giáo trình tổ chức thi công xây dựng Xây dựng Giáo trình
42 Thiết kế công trình ngầm Xây dựng - Kiến trúc Sách tham khảo
43 Quản lý hạ tầng kỹ thuật Kỹ thuật đô thị Sách tham khảo
44 TCN 68 - 228:2004 Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS Điện tử - Viễn thông Tiêu chuẩn - phụ lục
45 TCN 68 - 221: 2004 máy di động GSM ( pha 2 và 2+) yêu cầu kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Tiêu chuẩn - phụ lục
46 TCN 68 - 226: 2004 kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s tiêu chuẩn chất lượng Điện tử - Viễn thông Tiêu chuẩn - phụ lục
47 TCN 68 - 230: 2005 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự Yêu cầu kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Tiêu chuẩn - phụ lục
48 TCN 68 - 231: 2005 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liện ( và  thoại) Yêu cầu kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Tiêu chuẩn - phụ lục
49 TCN 5687 : 2010 thông gió - điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế Xây dựng Tiêu chuẩn - phụ lục
50 QCVN 08: 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trinh ngầm đô thị Phần I: Tàu điện ngầm Kỹ thuật đô thị Tiêu chuẩn - phụ lục
51 QCVN 08: 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trinh ngầm đô thị Phần II: Gara ôtô Kỹ thuật đô thị Tiêu chuẩn - phụ lục
52 QCVN 07: 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trinh ngầm đô thị Phần II: Gara ôtô Kỹ thuật đô thị Tiêu chuẩn - phụ lục
53 Distribution System - Actions and Innovations Nước Sách tham khảo
54 Hướng dẫn hòa nhập phụ nữ vào quá trình phát triển tài nguyên nước ở hạ lưu lưu vực sông Mekong Nước Sách tham khảo
55 Guidelines on Mainstreaming Gender in Water Resource Development in Lower Mekong Basin Nước Sách tham khảo
56 Multi Objective Water Resource Planning Nước Sách tham khảo
57 Guidelines on Strategic Planning and Management of Water Resources Nước Sách tham khảo
58 Water Quality Monitoring Network Project Review and Modernisation - Final Report Nước Sách tham khảo
59 Water Distribution Operator Training Handbook Nước Sách tham khảo
60 Damming the Three Gorges - What Dam-Builders don't want you to know Nước Sách tham khảo
61 Dams and the Environment - Considerations in WB projects Môi trường Sách tham khảo
62 Đập và phát triển Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
63 Dams and Development Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
64 Modeling the Environment Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
65 Environmental Modeling for Developing Countries Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
66 Fundamentals of Ecological Modeling Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
67 Cẩm nang về tái định cư Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
68 Chiến lược quản lý môi trường TPHCM đến năm 2010 Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
69 Guidelines on Participatory Planning and Management for Flood Mitigation and Preparedness Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
70 HCMC Environmental Improvement Planning Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
71 HCMC Environmental Improvement Planning - Annex Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
72 Environmental Economics - An elementary introduction Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
73 Coastal Environmental Management Plan for Macajalar Bay area Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
74 Integration of Environmental Considerations in the Program Cycle Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
75 Minimum Quality Criteria for Ecologically Sensitive Area Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
76 Natural Resource Accounting: Framework and Guidelines Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
77 Liệt kê các khía cạnh giới trong chu trình quản lý dự án Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
78 Assessment of National Legal and Institutional Framework of MRC Member Countries Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
79 A Participative Approach to Shared Environmental Responsibility Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
80 Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on Environmental Policy Performances in the Context of Sustainable Development Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
81 A Mekong Regional Environmental Governance: Perspectives on Opportunities and Challenges Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
82 Mekong River Basin Diagnostic Study - Final Report Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
83 Effective Participatory Urban Management Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
84 Participant Manual Institutional Analysis Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
85 Public Participation in the Lower Mekong Basin Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
86 EIA Study for Subarnarekha Irrigation Project Orissa - Final Report Môi trường - EIA Sách tham khảo
87 Environmental Management in the Brewing Industries - Technical Report No. 33 Môi trường - EIA Sách tham khảo
88 Environmental Aspects of Selected Non-ferrous Metal Ore Mining - A Technical Guide - Technical Report No. 5 Môi trường - EIA Sách tham khảo
89 The Textile Industry and the Environment - Technical Report No. 16 Môi trường - EIA Sách tham khảo
90 Mineral Fertiliser Production and the Environment - Technical Report No.26 Môi trường - EIA Sách tham khảo
91 Storage of Hazardous Materials: A Technical Guide for Safe Warehousing of Hazardous Materials - Technical Report No.3 Môi trường - EIA Sách tham khảo
92 Environmental Aspect of the Metal Finishing: A Technical Guide - Technical Report No. 1 Môi trường - EIA Sách tham khảo
93 Environmental Management of Nikel Production: A Technical Guide - Technical Report No. 15 Môi trường - EIA Sách tham khảo
94 Hazard Idetification and Evaluation in a Local Community - Technical Report No. 12 Môi trường - EIA Sách tham khảo
95 Environmental Management in the Pulp and Paper Industry - Technical Report No. 34 Môi trường - EIA Sách tham khảo
96 The Environmental Management of Industrial Estates (2) Môi trường - EIA Sách tham khảo
97 EIA - Intensive Irrigation Schemes (Laos PDR) Môi trường - EIA Sách tham khảo
98 How to Assess Environmental Impacts on Tropical Islands and Coastal Areas Môi trường - EIA Sách tham khảo
99 EIA: A Management Tool for Development Projects - Proceedings of the Expert Group Meeting Môi trường - EIA Sách tham khảo
100 EIA for Developing Countries Môi trường - EIA Sách tham khảo
101 A Toolkit for Effective EIA Practices - Review of Methods and Perspectives on Their Application Môi trường - EIA Sách tham khảo
102 EIA in Thailand Môi trường - EIA Sách tham khảo
103 Environmental Appraisal of Industrial Projects - Lecture Notes Môi trường - EIA Sách tham khảo
104 EIA - Guidelines for Mining Development Môi trường - EIA Sách tham khảo
105 Environmental Engineering Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
106 Technologies for Mitigation of GHG Emissions - Asia Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
107 Technologies for Mitigation of GHG Emissions - Vietnam Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
108 Toward Sustainable Development with an Emphasis on the Water-related Environment Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
109 Case Studies on Principles and Methodologies of Environmentally Sound and Sustainable Development Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
110 Responsible Entrepreneurship for Sustainable Development Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
111 Role of the Informal Service Sector in Urban Poverty Alleviation Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
112 Guidelines for the Development of a Legal and Institutional Framework to Prevent Illegal Traffic in Toxic and Dangerous Products and Wastes Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
113 Enegy for Rural Development Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
114 Introduction to Hazardous Waste Management   Bài giảng
115 Development of an EIA/SEA System for the Lower Mekong Basin - Volume 1 - Review Report Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
116 Development of an EIA/SEA System for the Lower Mekong Basin - Volume 2 - Policy and Guidelines Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
117 Water Supply and Treatment   Bài giảng
118 Integrated Land and Water Use for Sustainable Agricultural Development in the Lower Mekong Basin Môi trường - Quản lý Sách tham khảo
119 Process Design Manual for Sludge Treatment and Disposal Môi trường - Kỹ thuật Sách tham khảo
120 Sewage Treatment Plant Design Môi trường - Kỹ thuật Sách tham khảo
121 Sewage Treatment in Hot Climates Môi trường - Kỹ thuật Sách tham khảo
122 Wastewater Treatment Skill Training Package - Activated Sludge Process Control Môi trường - Kỹ thuật Sách tham khảo
123 TCXDVN 253: 2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp Yêu cầu chung Điện Tiêu chuẩn - phụ lục
124 TCXDVN 33: 2006 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình Tiêu chuẩn thiết kế Nước Tiêu chuẩn - phụ lục
125 TCXDVN 362 : Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế và các vấn đề có liên quan   Tiêu chuẩn - phụ lục
126 Chống sét cho nhà ở và công trình Điện Sách tham khảo
127 Tiêu chuẩn Thiết kế lưới phân phối Tập 2 Lưới điện ngầm Điện Tiêu chuẩn - phụ lục
128 Tiêu chuẩn An toàn điện Điện Tiêu chuẩn - phụ lục
129 Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam   Tiêu chuẩn - phụ lục
130 Lumascape productcatalogue 2007 Điện Catalogue
131 Total lighting solution 2 Điện  
132 Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng Điện Sách tham khảo
133 Thiết kế chống ồn cho nhà ở và công trình công cộng Môi trường Tiêu chuẩn - phụ lục
134 TCXDVN 276 : 2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế   Tiêu chuẩn - phụ lục
135 TCXDVN 319 : 2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp   Tiêu chuẩn - phụ lục
136 Cấp nước đô thị Nước Sách tham khảo
137 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam   Quy chuẩn
138 Quy phạm Quản lý an toàn trong xây dựng, vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị điện hạ áp Điện Quy phạm
139 Quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực Điện Sách tham khảo
140 Tổ chức mạng lưới bưu chính và phát hành báo chí   Sách tham khảo
141 Nghiên cứu trào lưu công suất đánh giá lưới điện TPHCM đến năm 2010. tập 1: thuyết minh chung Điện Sách tham khảo
142 Tiêu chuẩn thiết kế lưới phân phối Tập 1 Lưới điện trên không Điện Sách tham khảo
143 Phụ lục số 1 hướng dẫn nội dung nghiên cứu, thể hiện các bản đồ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (kèm thông tư số 15/2005/TT-BXD, ngày 19/08/2005)    
144 Phụ lục số 2 hướng dẫn nội dung nghiên cứu, thể hiện các bản đồ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (kèm thông tư số 15/2005/TT-BXD, ngày 19/08/2005)    
145 Catalogue: cable ladder system, cable tray system, cable trunking system   Catalogue
146 ABB buiding & industry product seminar    
147 NEC 2002, National electrical code    
:
 Back on top