15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Buổi bảo vệ tốt nghiệp lớp KD12

04/08/2017 | Phạm Ngọc Sáu

Hội đồng thảo luận và cảm ơn khách mời từ các đơn vị chuyên ngành cùng tham gia hội đồng tốt nghiệp với Khoa:

Ông Trần Đình Cửu, phó giám đốc xí nghiệp Quy hoạch - Hạ tầng, công ty DICo

Sinh viên đang trình bày bài đồ án của mình

Thầy hiệu trường Lê Văn Thương và thầy phó hiệu trưởng Chung Bác Ái, ghé thăm hội đồng và đặt câu hỏi cho sinh viên.

Công bố điểm tốt nghiệp vào cuối buổi chiều bảo về cùng ngày cho các bạn sinh viên

Thầy Đinh Ngọc Sang, phó trưởng khoa, phát biểu chúc mừng và chia sẽ với các bạn sinh viên đã hoàn thành xong 5 năm học của mình.

 

:
Bài viết liên quan
 Back on top