15 năm
15 năm

15 năm KD

Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Lễ trao bằng tốt nghiệp kd11-00
Hội thảo lutron
Hội thảo lutron
Đồ án tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Giảng viên nữ nam 2016
Giảng viên nữ nam 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Lãnh đạo khoa 2016
Toàn khoa năm 2016
Toàn khoa năm 2016

Hạ tầng đô thị thông minh là một trong những ứng dụng không thể thiếu của mạng lưới kết nối vạn vật trong những năm gần đây. Với nhiều ứng...

Bài giảng Giao thông đô thị (lớp Xây dựng tín chỉ)

12/04/2015 | Ngoc sáu

Nội dung chi tiết học phần : 
Chương I – KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
I/ Khái niệm
II/ Đặc điểm phát triển của giao thông đô thị
III/ Khái niệm chung về đường bộ và đường đô thị
IV/ Đặc điểm giao thông đô thị ở Việt Nam

Chương II – QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
I/ Khái niệm mạng lưới giao thông
II/ Các nguyên tắc quy hoạch mạng lưới giao thông
III/ Các yêu cầu cơ bản trong quy hoạch mạng lưới giao thông
IV/ Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng mạng lưới giao thông
Chương III – THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG
I/ Thiết kế bình đồ
II/ Thiết kế mặt cắt ngang
III/ Thiết kế trắc dọc đường đô thị
Chương IV – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN VÀ MẶT ĐƯỜNG
I/ Yêu cầu chung đối với nền đường
II/ Cấu tạo nền đường
III/ Phân loại áo đường và tác dụng của kết cấu áo đường
IV/ Yêu cầu chung và cấu tạo
V/ Nguyên tắc thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường
Chương V – BIỂN BÁO – DẤU HIỆU TRÊN ĐƯỜNG  - KẾT CẤU PHÒNG HỘ
I/ Khái niệm chung
II/ Phân loại, kết cấu và vị trí đặt biển báo
III/ Cột cây số
IV/ Dấu hiệu trên đường
V/ Kết cấu phòng hộ

Link download tại đây 

:
Bài viết liên quan
 Back on top